ANBI-gegevens

  • Naam organisatie: stichting AdviesBrigade.
  • KvK-nummer: 62373463
  • Fiscaal nummer: 8547.92.594
  • Contactgegevens: postadres: Weerdjesstraat 168, 6811 JH  Arnhem, telefoon: 026-2340111 of 06 83792846, emailadres: info@adviesbrigade.nl
  • Doelstelling: zie artikel 2 van de statuten van stichting AdviesBrigade, hieronder.
  • Hoofdlijnen van het beleidsplan: zie het paragraaf 3 van het jaarverslag van 2022 van de AdviesBrigade, hieronder
  • Bestuurders: zie paragraaf 5 van het jaarverslag van van de AdviesBrigade, hieronder.
  • Beloningsbeleid: bestuurders en adviseurs ontvangen geen beloning.
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording: zie het laatste jaarverslag van de AdviesBrigade, hieronder.

Jaarverslag

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018 / Perspectief en Begroting 2019

Jaarverslag 2017 / Perspectief en Begroting 2018

Jaarverslag 2016 / Perspectief en Begroting 2017

Jaarverslag 2015 / Perspectief en Begroting 2016

Stichtingsdocumenten

Statuten

Huishoudelijk Reglement

 

Scroll naar boven