Voorbeelden

Een kijkje in de keuken

Op deze pagina kun je voorbeelden vinden van organisaties en projecten die wij hebben geadviseerd.

Zie je geen voorbeeld met jouw specifieke vraag ertussen staan? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Ook kun je onze jaarverslagen lezen om te zien waar we verder de laatste tijd mee bezig zijn geweest.

Samenwerken in de Stichting Multiculturele Vrouwen Arnhem

“We zijn zeer, zeer dankbaar voor alle hulp. Dat vergeten we nooit!”

Heb jij een prachtig idee, maar niet de benodigdheden om het uit te voeren? Dat was het geval bij de Stichting Multiculturele Vrouwen Arnhem. De MVA had geen ruimte en geen spullen om bijeenkomsten te houden. Daarvoor moest onder andere een subsidieaanvraag worden opgesteld gericht aan de Dullertsstichting.

De AdviesBrigade heeft geholpen met de subsidieaanvraag en het vinden van een geschikte locatie. Nu heeft de MVA een eigen keuken waar samen gekookt kan worden; een groot succes!

Van groots idee naar uitvoerbaar plan

“De AdviesBrigade hielp door ons heel veel vragen te stellen.”

Heb jij een idee dat je graag wilt uitwerken, maar duizelen de mogelijkheden je? Weet je nog niet zeker welke vorm je moet geven aan jouw initiatief?

Dat is precies waar Linda en Matthias van Changing Stories mee rondliepen toen zij aanklopten bij de AdviesBrigade. Samen met onze adviseurs werden hun ambities omgezet in een bewerkbaar beleidsplan. Door scherpe vragen te stellen, kwam hun visie beter in beeld en werd ook voor hen duidelijk dat Changing Stories verder moest gaan als stichting.

Een fusie realiseren

“Met hulp van de adviseurs konden wij onze grote verschillen overbruggen en elkaar versterken.”

Stel je voor: twee verenigingen die bijna hetzelfde doen en tegen dezelfde problemen aanlopen, maar als losliggende eilandjes alles individueel oplossen. Waarom doe je dat niet samen? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want een fusie kan knap lastig zijn. 

Hier liepen handbalverenigingen AAC 1899 en AHV Swift tegenaan. Beide verenigingen hadden een gebrek aan leden en wilden graag samen verder, maar hadden grote onderlinge verschillen in bijvoorbeeld ambitie (topsport versus breedtesport), financieel beleid, en organisatiestructurering.

Met hulp van de AdviesBrigade is dat toch gelukt. Onze adviseurs hebben geholpen het proces te sturen en begeleiden. Zo konden deze verenigingen onder één naam verder: DFS (Door Fusie Sterk).

Hulp bij contractonderhandelingen

“Wat doe je wanneer een aanbieder van servicediensten waar jij gebruik van maakt er plots mee ophoudt, terwijl deze diensten juist hard nodig zijn?”

Wat doe je wanneer een aanbieder van servicediensten waar jij gebruik van maakt er plots mee ophoudt, terwijl deze diensten juist hard nodig zijn? Dat was het probleem waar Stichting Rumah Impian Kita Arnhem mee te maken kreeg. 

Halverwege het lopende jaar gaf hun aanbieder aan het contract voor het komende jaar niet te verlengen. De receptie, het restaurant, en het winkeltje van hun kleinschalige wooncomplex voor (hoog)bejaarde bewoners zouden ermee ophouden. 

Samen met onze adviseurs lukte het om een nieuwe aanbieder te vinden voor deze voorzieningen. Ook kon het contract voor de alarmering met een andere aanbieder worden verlengd en werd een nieuwe dienstverleningsovereenkomst opgesteld.

Vrijwilligers laten samenwerken in Dieren

“Alle verschillende belangen en wensen werden in beeld gebracht en vervolgens gefaciliteerd.”

Stel, je wilt een verzamelgebouw voor vrijwilligersorganisaties tot stand brengen. De praktische zaken zijn zo goed als rond: de financiering, de grond, de bouw, het beheer van het gebouw, dat staat tot in de puntjes uitgeschreven. 

De bedoeling is dat zoveel mogelijk verschillende vrijwilligersorganisaties gebruik gaan maken van deze ruimte, maar hoe zorg je ervoor dat dat ook daadwerkelijk gebeurt? Hoe kun je de verschillende belangen en wensen van deze groepen in beeld krijgen en zodoende faciliteren? 

Daar liep het bestuur van stichting Duynhuis tegenaan. Onze adviseurs hebben de vrijwillgersorganisaties bijeengeroepen en hun ambities in kaart gebracht. Vervolgens hebben we het bestuur geholpen en ondersteund met hier duidelijkheid in scheppen en uitvoeren. 

Zo kon het Duynhuis geslaagd openen!

Scroll naar boven