Aanvraag

Heb jij een vraag voor advies of ondersteuning?

Vul dan ons aanvraagformulier in. Dat kan zowel via onze website als per post of per email. Wil je vooraf meer weten? Neem dan contact met ons op.

Onze werkwijze

Wij toetsen de aanvraag op een aantal criteria, zoals de aard van de vraag en organisatie, andere mogelijkheden voor ondersteuning, eigen financiële middelen, en de beschikbaarheid van onze adviseurs. Het kan zijn dat wij om aanvullende informatie vragen.

Hierna neemt één van onze adviseurs contact met je op voor een (gratis en vrijblijvend) oriënterend gesprek. Samen wordt er gekeken naar wat er nodig is en op welke wijze wij jou en jouw organisatie kunnen ondersteunen. Daarna maken we een ‘plan van aanpak’ en, na ondertekening, gaan we samen met jou aan de slag.

Meestal werken onze adviseurs in duo’s. Hun inzet kent vele vormen, een kort of langdurig adviestraject, van meedenken en adviseren tot coachen of een project begeleiden. Jij bent samen met de adviseur(s) verantwoordelijk voor het verloop van de samenwerking en de uitvoering van het overeengekomen adviestraject. Je eigen inzet staat centraal, en jouw vrijwilligersorganisatie blijft zelf de regie houden. Wij richten onze advisering op het versterken van de eigen (bestuurs-)kracht van jouw organisatie. 

Na afloop vragen wij je een evaluatieformulier in te vullen.

Kosten

De adviseurs van de AdviesBrigade zijn zelf ook vrijwilligers en werken gratis. Daarom vragen wij na acceptatie van het plan van aanpak om een eigen bijdrage van de vrijwilligersorganisatie. Dit bedrag gebruiken wij voor de bureau- en organisatiekosten van de AdviesBrigade.

Wij vragen om een bijdrage van € 50,- per adviseur, per dagdeel. Mocht de bijdrage een probleem vormen, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Scroll naar boven