De adviseurs van de AdviesBrigade zijn... - AdviesBrigade
Home  /   De adviseurs van de AdviesBrigade zijn…

De adviseurs zijn ervaren Arnhemse oud-bestuurders van zakelijke of (semi-)overheid organisaties en zijn in het kader van de AdviesBrigade zelf ook vrijwilligers. Zij treden belangeloos op als tijdelijk adviseur.

Henk Beekhuis
Josee Briaire
Leo van Beek


Henk Beekhuis heeft tot medio 2015
in diverse rollen gewerkt binnen
de gemeentelijke stedelijke ontwikkeling.
Daarnaast vervulde hij diverse
bestuurlijke rollen met als belangrijkste
het landelijke voorzitterschap van
een grote beroepsvereniging.
De laatste jaren concentreert hij zich
op het onderwerp verduurzaming en is
daarmee binnen zijn eigen woonomgeving actief.
Josee heeft jarenlang gewerkt
in leidinggevende posities in de
kunstwereld, dienstverlening en onderwijs.
Als andragoloog is ze altijd gericht op
hoe mensen hun kracht kunnen inzetten
ten behoeve van een groter geheel en vice versa.
Zij was adviseur bij fusies, reorganisaties
en vervulde diverse bestuursfuncties.


Leo’s laatste baan was die van voorzitter
van een groot schoolbestuur voor
Voortgezet Onderwijs in Arnhem e.o.
Zijn kernkwaliteiten liggen vooral
op het gebied van:
koers van de organisatiestructuur
verbinden met de cultuur en de organisatie;
koers ontwikkelen; structuur wijzigen;
cultuur aanpassen; fusie en overdracht.

Marius Schoormans Daniella BuisHilbert de Goede


Historicus met vele jaren ervaring in
directie- en beleidsadviserende functies
binnen Provincie en Gemeente.
Leidde ingrijpende projecten
op het gebied van veiligheid, publieke gezondheid
en maatschappelijke opvang.
Jarenlange onderwijservaring
in universitair en middelbaar onderwijs.
Marius heeft van jongs af
zijn hart verpand aan de kwetsbaren
in onze samenleving.
Bekleedde daardoor vele en
uiteenlopende vrijwilligersfuncties.Jarenlange ervaring als bestuurder
in Jeugdzorg, Publieke Gezondheidszorg (GGD)
en Ouderenzorg.
Binnen deze functies meerdere veranderingsprocessen en fusies tot stand gebracht. Gedurende de laatste jaren van de carrière zelfstandig consultant voor patiëntenverenigingen.
Zorgt voor verbinding tussen mensen onderling en tussen mensen en processen.
Analytisch denker met aandacht voor tegenstellingen en dilemma’s.
“Een dilemma kun je niet oplossen, maar wel leren hanteren”.
Gooit graag een steen in de vijver met het doel verder te komen.

Mede oprichter van de AdviesBrigade
en adviseur werk en welzijn.
Van jongs af zelf ook actief in vele vormen
van vrijwilligerswerk als pionier,
ontwikkelaar, coördinator, bestuurslid
en adviseur van sociale projecten
en vrijwilligersinitiatieven.


Henk VermeulenJohn SchreijerCarol Werner


Jarenlange ervaring als bestuurder in de gezondheidszorg, zowel in- als extern bij middelgrote en grote organisaties. Bedreven in het tot stand brengen en het begeleiden van fusies en veranderingsprocessen. Veel oog voor de menselijke maat gericht op inhoud en relatie. Fiscale-, financiële- en administratief- organisatorische achtergrond.Was lang bestuurder in het onderwijs. Beleid ontwikkelen en implementeren, sturen op resultaat en coaching zijn bekende items voor John. Op dit moment geeft hij onder andere college aan jonge schoolleiders over onderdelen van de bedrijfsvoering en over “de kunst van leidinggeven”.

Carol was tot 2018 werkzaam als zelfstandig manager en adviseur in, en op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid. Hij heeft een open stijl van aansturing, begeleiding en advisering. Daarbij realiseert hij draagvlak en resultaat door specifieke aandacht voor de rol van mensen en het belang van samenwerking binnen en tussen partijen.

Jaap Kronenberg John Wieland
Jaap was tot eind 2018 advocaat bij Dirkzwager
in Arnhem, zijn focus lag op innovaties, samenwerkingen, IT en privacy.
Hij is nu zelfstandig adviseur en vervult meerdere bestuurs- en toezichthoudende functies in de zorg, het onderwijs en de culturele sector.
Sedert eind 2018 is hij ook adviseur bij de AdviesBrigade.
Jaap heeft ruime ervaring in het analyseren van problemen of als probleem ervaren omstandigheden en het zoeken naar oplossingen.
Het coachen van anderen om hun eigen kwaliteiten in te zetten voor het vinden en realiseren van oplossingen is Jaap wel toevertrouwd.
Hij zet zijn kennis, deskundigheid en netwerk met enthousiasme in voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in Arnhem.
Heeft zijn loopbaan volledig doorlopen
bij een grote in Nederland gevestigde multinational, in vele functies
zowel in binnen – als buitenland.
Zijn werkervaring varieert van commercie en marketing tot besturen van een van de grootste vestigingen van de onderneming.
Zijn kernkwaliteiten liggen op het gebied van visie-ontwikkeling en strategie alsmede het binden en verbinden van mensen met hun gezamenlijke doelen en ambities.