De adviseurs van de AdviesBrigade zijn... - AdviesBrigade
Home  /   De adviseurs van de AdviesBrigade zijn…

De adviseurs van de AdviesBrigade zijn...

De adviseurs zijn ervaren Arnhemse oud-bestuurders van zakelijke of (semi-)overheid organisaties en zijn in het kader van de AdviesBrigade zelf ook vrijwilligers. Zij treden belangeloos op als tijdelijk adviseur.

 

Leo van Beek

Leo’s laatste baan was die van voorzitter van een groot schoolbestuur voor Voortgezet Onderwijs in Arnhem e.o. Zijn kernkwaliteiten liggen vooral op het gebied van: koers van de organisatiestructuur verbinden met de cultuur en de organisatie; koers ontwikkelen; structuur wijzigen; cultuur aanpassen; fusie en overdracht.

Henk Beekhuis

Henk Beekhuis heeft tot medio 2015 in diverse rollen gewerkt binnen de gemeentelijke stedelijke ontwikkeling. Daarnaast vervulde hij diverse bestuurlijke rollen met als belangrijkste het landelijke voorzitterschap van een grote beroepsvereniging. De laatste jaren concentreert hij zich op het onderwerp verduurzaming en is daarmee binnen zijn eigen woonomgeving actief.

Josee Briaire

Josee heeft jarenlang gewerkt in leidinggevende posities in de kunstwereld, dienstverlening en onderwijs. Als andragoloog is ze altijd gericht op hoe mensen hun kracht kunnen inzetten ten behoeve van een groter geheel en vice versa. Zij was adviseur bij fusies, reorganisaties en vervulde diverse bestuursfuncties.

Daniella Buis

Jarenlange ervaring als bestuurder in Jeugdzorg, Publieke Gezondheidszorg (GGD) en Ouderenzorg. Binnen deze functies meerdere veranderingsprocessen en fusies tot stand gebracht. Gedurende de laatste jaren van de carrière zelfstandig consultant voor patiëntenverenigingen. Zorgt voor verbinding tussen mensen onderling en tussen mensen en processen. Analytisch denker met aandacht voor tegenstellingen en dilemma’s. “Een dilemma kun je niet oplossen, maar wel leren hanteren”. Gooit graag een steen in de vijver met het doel verder te komen.      

Hilbert de Goede

Mede oprichter van de AdviesBrigade en adviseur werk en welzijn. Van jongs af zelf ook actief in vele vormen van vrijwilligerswerk als pionier, ontwikkelaar, coördinator, bestuurslid en adviseur van sociale projecten en vrijwilligersinitiatieven.

Rob Jansen

Opgeleid als planoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Spijkenisse en de gemeente Arnhem. Vervolgens directeur-bestuurder in de Volkshuisvesting in Arnhem met als laatste functie bestuursvoorzitter van Vivare. Veel ervaring met projectmanagement, wijk- en buurtbeheer, bewonersparticipatie, fusies, organisatieontwikkeling, bestuurlijke- en managementvraagstukken. Sinds eind 2009 gepensioneerd en daarna actief als bestuurslid in non-profitorganisaties in Arnhem. Vanaf 2012 adviseur van de AdviesBrigade.

Jaap Kronenberg

Jaap was tot eind 2018 advocaat bij Dirkzwager in Arnhem. Zijn focus lag op innovaties, samenwerkingen, IT en privacy. Hij is nu zelfstandig adviseur en vervult meerdere bestuurs- en toezichthoudende functies in de zorg, het onderwijs en de culturele sector. Sedert eind 2018 is hij ook adviseur bij de AdviesBrigade. Jaap heeft ruime ervaring in het analyseren van problemen of als probleem ervaren omstandigheden en het zoeken naar oplossingen. Het coachen van anderen om hun eigen kwaliteiten in te zetten voor het vinden en realiseren van oplossingen is Jaap wel toevertrouwd. Hij zet zijn kennis, deskundigheid en netwerk met enthousiasme in voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in Arnhem.

Marius Schoormans

Historicus met vele jaren ervaring in directie- en beleidsadviserende functies binnen Provincie en Gemeente. Leidde ingrijpende projecten op het gebied van veiligheid, publieke gezondheid en maatschappelijke opvang. Jarenlange onderwijservaring in universitair en middelbaar onderwijs. Marius heeft van jongs af zijn hart verpand aan de kwetsbaren in onze samenleving. Bekleedde daardoor vele en uiteenlopende vrijwilligersfuncties.

John Schreijer

Was lang bestuurder in het onderwijs. Beleid ontwikkelen en implementeren, sturen op resultaat en coaching zijn bekende items voor John. Op dit moment geeft hij onder andere college aan jonge schoolleiders over onderdelen van de bedrijfsvoering en over “de kunst van leidinggeven”.

Henk Vermeulen

Jarenlange ervaring als bestuurder in de gezondheidszorg, zowel in- als extern bij middelgrote en grote organisaties. Bedreven in het tot stand brengen en het begeleiden van fusies en veranderingsprocessen. Veel oog voor de menselijke maat gericht op inhoud en relatie. Fiscale-, financiële- en administratief- organisatorische achtergrond.

Carol Werner

Carol was tot 2018 werkzaam als zelfstandig manager en adviseur in, en op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid. Hij heeft een open stijl van aansturing, begeleiding en advisering. Daarbij realiseert hij draagvlak en resultaat door specifieke aandacht voor de rol van mensen en het belang van samenwerking binnen en tussen partijen.

John Wieland

Heeft zijn loopbaan volledig doorlopen bij een grote in Nederland gevestigde multinational, in vele functies zowel in binnen – als buitenland. Zijn werkervaring varieert van commercie en marketing tot besturen van een van de grootste vestigingen van de onderneming. Zijn kernkwaliteiten liggen op het gebied van visie-ontwikkeling en strategie alsmede het binden en verbinden van mensen met hun gezamenlijke doelen en ambities.