Home  /   De adviseurs van de AdviesBrigade zijn…

De adviseurs zijn ervaren Arnhemse oud-bestuurders van zakelijke of (semi-)overheid organisaties en zijn in het kader van de AdviesBrigade zelf ook vrijwilligers. Zij treden belangeloos op als tijdelijk adviseur.

Henk Beekhuis
Josee Briaire
Leo van Beek


Henk Beekhuis heeft tot medio 2015
in diverse rollen gewerkt binnen
de gemeentelijke stedelijke ontwikkeling.
Daarnaast vervulde hij diverse
bestuurlijke rollen met als belangrijkste
het landelijke voorzitterschap van
een grote beroepsvereniging.
De laatste jaren concentreert hij zich
op het onderwerp verduurzaming en is
daarmee binnen zijn eigen woonomgeving actief.
Josee heeft jarenlang gewerkt
in leidinggevende posities in de
kunstwereld, dienstverlening en onderwijs.
Als andragoloog is ze altijd gericht op
hoe mensen hun kracht kunnen inzetten
ten behoeve van een groter geheel en vice versa.
Zij was adviseur bij fusies, reorganisaties
en vervulde diverse bestuursfuncties.


Leo’s laatste baan was die van voorzitter
van een groot schoolbestuur voor
Voortgezet Onderwijs in Arnhem e.o.
Zijn kernkwaliteiten liggen vooral
op het gebied van:
koers van de organisatiestructuur
verbinden met de cultuur en de organisatie;
koers ontwikkelen; structuur wijzigen;
cultuur aanpassen; fusie en overdracht.

Marius Schoormans Daniella BuisPeter Oomens


Historicus met vele jaren ervaring in
directie- en beleidsadviserende functies
binnen Provincie en Gemeente.
Leidde ingrijpende projecten
op het gebied van veiligheid, publieke gezondheid
en maatschappelijke opvang.
Jarenlange onderwijservaring
in universitair en middelbaar onderwijs.
Marius heeft van jongs af
zijn hart verpand aan de kwetsbaren
in onze samenleving.
Bekleedde daardoor vele en
uiteenlopende vrijwilligersfuncties.


Jarenlange ervaring als bestuurder
in Jeugdzorg, Publieke Gezondheidszorg (GGD)
en Ouderenzorg.
Binnen deze functies meerdere veranderingsprocessen en fusies tot stand gebracht. Gedurende de laatste jaren van de carrière zelfstandig consultant voor patiëntenverenigingen.
Zorgt voor verbinding tussen mensen onderling en tussen mensen en processen.
Analytisch denker met aandacht voor tegenstellingen en dilemma’s.
“Een dilemma kun je niet oplossen, maar wel leren hanteren”.
Gooit graag een steen in de vijver met het doel verder te komen.

Was de afgelopen 20 jaar werkzaam als zelfstandig interim-manager en veranderkundige. Heeft altijd gewerkt voor het openbaar bestuur en non-profit organisaties.
Is als een vis in het water als leider of coach in complexe verander- en organisatie ontwikkelopgaven. Heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement. Combineert pragmatische resultaatgerichtheid met een mensgerichte besturing en brengt verbinding, openheid en samenwerking tot stand tussen de medewerkers en partijen in de omgeving.
Is maatschappelijk betrokken en actief als bestuurder van multifunctioneel centrum Doelum in de gemeente Renkum en als adviseur bij de AdviesBrigade.

Paul KantersHilbert de GoedeCarol Werner


Gepensioneerd na veertig jaar
in het voortgezet onderwijs gewerkt te hebben. Laatste functie was secretaris en jurist bij een schoolbestuur van scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast ruim
20 jaar betrokken bij het toezicht op het bestuur van basis- en vo scholen.
Lid van klachten- en enkele bezwarencommissies.
Lid van het bestuur (penningmeester) van een wijkstichting en de stichting Jazz in Arnhem. Ervaring
met fusies, statutenwijziging, inrichting en functioneren
van (vrijwilligers-)besturen.
Mede oprichter van de AdviesBrigade
en adviseur werk en welzijn.
Van jongs af zelf ook actief in vele vormen
van vrijwilligerswerk als pionier,
ontwikkelaar, coördinator, bestuurslid
en adviseur van sociale projecten
en vrijwilligersinitiatieven.

Carol was tot 2018 werkzaam als zelfstandig manager en adviseur in, en op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid. Hij heeft een open stijl van aansturing, begeleiding en advisering. Daarbij realiseert hij draagvlak en resultaat door specifieke aandacht voor de rol van mensen en het belang van samenwerking binnen en tussen partijen.

Jaap Kronenberg

Jaap was tot 2019 advocaat bij Dirkzwager in Arnhem, hij vervult nu bestuurs-/ toezichthoudende functies bij ROC RijnIJssel, Fillip Studios, MFC Doelum en Verburgt-Molhuysen Stichting.
Daarnaast is hij ook adviseur bij de AdviesBrigade en zet zijn kennis, deskundigheid en netwerk in voor het ondersteunen en coachen van besturen van vrijwilligersorganisaties in Arnhem e.o.