Home  /   De werkwijze van de AdviesBrigade

Werkwijze van de AdviesBrigade

U heeft een vraag voor advies of ondersteuning?

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar ons per post of per email. Wilt u eerst meer informatie krijgen, neem dan contact met ons op.

Wij toetsen uw aanvraag op een aantal criteria, zoals de aard van de vraag en organisatie, andere mogelijkheden voor ondersteuning, eigen financiële middelen, beschikbaarheid van adviseurs. Zo nodig vragen wij om aanvullende informatie.

Na acceptatie neemt één van de adviseurs contact met u op voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Hij of zij bespreekt met u de vraag, wat er nodig is en op welke wijze wij u en uw organisatie kunnen ondersteunen. We maken daarna een ‘plan van aanpak’ en, na ondertekening, gaan de adviseurs als kritische partner met u aan de slag.

Meestal werken de adviseurs in duo’s. Hun inzet kent vele vormen, een kort of langdurig adviestraject, van meedenken en adviseren tot coachen of een project begeleiden. U bent samen met de adviseur(s) verantwoordelijk voor het verloop van de samenwerking en de uitvoering van het overeengekomen adviestraject. Uw inzet staat centraal, uw vrijwilligersorganisatie blijft zelf de regie houden. Wij richten onze advisering op het versterken van de eigen (bestuurs-)kracht van uw organisatie. Zie hierover ook onder ‘Wat drijft ons’.

Na afsluiting van het adviestraject vragen wij u een evaluatieformulier in te vullen.

Kosten

De adviseurs van de AdviesBrigade zijn zelf ook vrijwilligers en werken gratis. Wel wordt aan de vrijwilligersorganisatie na acceptatie van het plan van aanpak een eigen bijdrage gevraagd voor bureau- en organisatiekosten van de AdviesBrigade. Het voorstel is een bijdrage van € 50,- per adviseur, per dagdeel. Dit is afhankelijk van de draagkracht van de vrijwilligersorganisatie en wordt ingevuld bij het opstellen van het plan van aanpak. Mocht de bijdrage een probleem vormen, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.