Werkwijze en kosten - AdviesBrigade
Home  /   Werkwijze en kosten

Hoe werkt het?

Werkwijze

U heeft een vraag voor advies of ondersteuning? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar ons. Wij toetsen uw vraag op een aantal criteria, zoals de aard van de vraag en organisatie, andere mogelijkheden voor ondersteuning, eigen financiële middelen, beschikbaarheid van adviseurs. Zo nodig vragen wij om aanvullende informatie.

Na acceptatie neemt één van de adviseurs contact met u op voor een oriënterend gesprek. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Hij of zij bespreekt met u de vraag, wat er nodig is en op welke wijze wij u en uw organisatie kunnen ondersteunen. Na overeenstemming maken we een ‘plan van aanpak’ en gaat de adviseur, na ondertekening,  als kritische partner met u aan de slag.

Vaak werken de adviseurs in duo’s. Hun inzet kent vele vormen, een kort of langdurig adviestraject, van meedenken en adviseren tot coachen of een project begeleiden.  Zijn of haar inzet is niet vrijblijvend. U bent samen met de adviseur(s) verantwoordelijk voor het verloop van de samenwerking en de uitvoering van het  overeengekomen adviestraject. Uw inzet staat centraal, uw vrijwilligersorganisatie blijft zelf de regie houden.  Na afsluiting van het adviestraject vragen wij u een evaluatieformulier in te vullen.


Kosten

De adviseurs van de AdviesBrigade zijn zelf ook vrijwilligers en werken gratis. Wel wordt aan de vrijwilligersorganisatie na acceptatie van het plan van aanpak een eigen bijdrage gevraagd voor bureau- en organisatiekosten van de AdviesBrigade. Voorstel is een bijdrage van €50,- per adviseur, per dagdeel. Dit is afhankelijk van de draagkracht van de vrijwilligersorganisatie en wordt in detail ingevuld bij het opstellen van het plan van aanpak. Mocht de bijdrage een probleem vormen, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.