Home  /   Wat is de AdviesBrigade?

Historie van de AdviesBrigade

De AdviesBrigade startte in 2012 als experimenteel project onder de vlag van de Arnhemse Uitdaging, onderdeel van de welzijnsorganisatie Stichting Rijnstad in Arnhem. Het project speelde in op de toenemende vraag van vrijwilligersorganisaties om beleidsmatige of organisatorische ondersteuning. Oud-bestuurders en managers uit de (semi-) overheid of de zakelijke sector, ervaren in het leidinggeven of adviseren, treden belangeloos op als tijdelijke adviseur van vrijwilligersorganisaties.

De AdviesBrigade groeide in de jaren 2013 en 2014 tot een slagvaardige en flexibele projectorganisatie. Met ingang van 12 januari 2015 is de AdviesBrigade zelfstandig geworden als Stichting AdviesBrigade te Arnhem.

Financieel staat de AdviesBrigade op eigen benen, niet afhankelijk van structurele subsidies. De (beperkte) kosten worden gedekt door vrijwillige bijdragen van de organisaties die worden ondersteund. De AdviesBrigade heeft – wisselend in de tijd – tussen de 10 en de 15 adviseurs aan zich verbonden.

Meer informatie over de stichting en hoe de AdviesBrigade is georganiseerd leest u onder ‘Hoe zijn we georganiseerd?’.