Home  /   Wat drijft ons?

Wat drijft de AdviesBrigade?

Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. De overheid trekt zich terug, bezuinigt, stoot taken af. Bewoners van steden, wijken en sociale leef- of woongemeenschappen nemen meer en meer verantwoordelijkheid voor wonen, welzijn, zorg, sport, verduurzaming en sociale activiteiten.

Provincie, gemeente en gesubsidieerde instellingen kiezen in deze verandering voor een stimulerende en faciliterende rol. Structurele subsidies verdwijnen of worden gekort. Eerder gesubsidieerde activiteiten moeten nu (geheel of ten dele) financieel op eigen benen staan.

Vertrouwde vormen van vrijwilligerswerk verdwijnen, de binding van de vrijwilligers met de organisatie verandert. De vrijwilliger verwacht meer keuzevrijheid, wil soms alleen korte inzet in concrete klussen en is minder actief in het bestuurswerk. Veel nieuwe initiatieven ontstaan ook buiten de bestaande traditioneel georganiseerde verbanden en dragen bij aan nieuwe vormen van sociale samenhang.

Het besturen van een vrijwilligersorganisatie is bij al deze veranderingen een hele uitdaging en soms een zeer lastige klus. Sommige problemen zijn te ingewikkeld om zelf als bestuur op te lossen. De adviseurs van de AdviesBrigade bieden desgevraagd daarbij ondersteuning en advies, vrijwillig en professioneel. Het werkgebied is Arnhem en omgeving.

Het doel dat de Advies Brigade daarbij nastreeft is de eigen (bestuurs-)kracht van vrijwilligersorganisaties te versterken zodat zij zoveel mogelijk onder eigen regie problemen kunnen oplossen.

De focus van de AdviesBrigade in de adviestrajecten ligt op het ondersteunen, adviseren en bij gelegenheid coachen van vrijwilligersorganisaties.

Hoe een advies aanvraag kan worden ingediend en hoe de AdviesBrigade werkt is beschreven in ‘De werkwijze van de AdviesBrigade’.