Home  /   Wat doet de AdviesBrigade?

Wat doet de AdviesBrigade?

Wij zetten ons in voor het ondersteunen van:

Besturen of initiatiefnemers van:

– Maatschappelijke- of vrijwilligersorganisaties in Arnhem en omgeving, zonder winstoogmerk en eventueel een enkele beroepskracht;

– Die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen en leven in een wijk, stad, woon- of leefgemeenschap en;

– Die geen andere mogelijkheden of financiële middelen hebben om ondersteuning door reguliere of commerciële organisaties te laten uitvoeren.

Hoe wij adviesaanvragen behandelen en adviestrajecten uitvoeren staat beschreven onder ‘Werkwijze van de AdviesBrigade‘.