Vraagstukken en voorbeelden van adviestrajecten - AdviesBrigade
Home  /   Vraagstukken en voorbeelden van adviestrajecten

Vraagstukken waar de AdviesBrigade bij betrokken wordt betreffen vaak:

Strategie en Organisatie

Wat willen wij bereiken, hoe doen we dat, wat en wie hebben we nodig, hoe vinden en binden we die?

Marketing

Met wie en met welke organisaties hebben we te maken, hoe communiceren we met hen?

Vrijwilligersbeleid

Wat willen mensen voor ons doen en wat hebben we nodig, kunnen we daar op inspelen, hoe zorgen we dat dit voor iedereen leuk en bevredigend is?

Facilitair beheer

Welke ondersteuning en ondersteunende activiteiten hebben we nodig om ons doel te bereiken, hoe krijgen we daar gemak van in plaats van last?

Financiën

Een eigenschap van geld is dat er altijd een tekort is. Welke keuzes maak je, hoe weet je dat dat kan en vol te houden is, kan het ook anders dan met geld?


Voorbeelden adviestrajecten:

  • Advies en begeleiding scenariokeuze doorstart kindercircus Poehaa
  • Organisatieadvies theatergroep jongeren in de wijk Klarendal
  • Organisatieadvies en coaching StraatVoetbal Klarendal
  • Opzet financiële administratie en coaching Home Sweet Home,  zelforganisatie dak-en thuislozen
  • Procesbegeleiding ontwikkeling strategisch (ondernemings)plan Diagonaal, leerwerkproject jongeren in de wijk Presikhaaf
  • Visieontwikkeling buurthuis in zelfbeheer ‘t Huukske
  • Mediation kosten verdeling gezamenlijke huisvesting 2 kleine sportverenigingen