Home  /   Soorten adviesvragen

Soorten adviesvragen waarbij wij helpen

Vragen over Strategie en Organisatie:

Wat willen wij bereiken, hoe doen we dat, wat en wie hebben we nodig, hoe vinden en binden we die?

Vragen over Communicatie/Profilering:

Met wie en met welke (overheids-)organisaties hebben we te maken en hoe communiceren we op een doeltreffende wijze met hen?

Vragen over Vrijwilligersbeleid:

Wat willen mensen voor ons doen en wat hebben we nodig, kunnen we daarop inspelen, hoe zorgen we dat dit voor iedereen leuk en bevredigend is?

Vragen over Facilitair beheer:

Welke ondersteuning en ondersteunende activiteiten hebben we nodig om ons doel te bereiken, hoe krijgen we daar gemak van in plaats van last?

Vragen over Financiën:

Hoe kun je financiering/inkomsten verwerven? Welke keuzes maak je in de organisatie van de activiteiten in het licht van beschikbare financiële middelen? Hoe weet je of het echt kan en het vol te houden is, kan het ook anders dan met geld?

Vragen over Verduurzaming:

In opdracht van Energieloket Midden Gelderland geven adviseurs van de AdviesBrigade VvE-besturen of -commissies voorlichting over de kansen, voordelen en mogelijkheden van verduurzaming.

De AdviesBrigade ondersteunt de VvE’s om tot besluitvorming te komen over concrete maatregelen voor het verlagen van het energiegebruik en de kosten ervan. De adviseurs helpen bij de opdrachtverlening door de VvE voor een Energieadvies en begeleiden het bestuur van de VvE bij de besluitvorming over de uitkomsten daarvan.

Lees meer over de achtergrond van verduurzaming en de rol van de AdviesBrigade voor VvE’-organisaties.

Voorbeelden van door de AdviesBrigade uitgevoerde adviestrajecten staan beschreven onder ‘Voorbeelden adviezen’.