Home  /   Opzetten kleinschalige woonlocatie

Begeleiden van het opzetten van een kleinschalige woonlocatie

Ondersteuning van het bestuur van de bewonersvereniging van een servicecomplex voor ouderen.

Halverwege het lopende jaar gaf de aanbieder van servicediensten (restaurant, winkeltje, receptie) te kennen het contract voor het komend jaar niet meer te verlengen. Daarmee dreigden de (hoog)bejaarde bewoners in de toekomst van alle diensten verstoken te blijven.

Samen met het bestuur van de bewonersvereniging lukte het de AdviesBrigade om een nieuwe aanbieder te vinden voor het restaurant, het winkeltje en de receptie. Tevens kon het contract voor de alarmering met een andere aanbieder worden verlengd en werd een nieuwe dienstverleningsovereenkomst opgesteld.