Home  /   Procesbegeleiding verduurzaming VvE’s

Procesbegeleiding verduurzaming VvE’s

In opdracht van Energieloket Midden Gelderland geven adviseurs van de AdviesBrigade VvE-besturen of -commissies voorlichting over de kansen, voordelen en mogelijkheden van verduurzaming.

De AdviesBrigade ondersteunt de VvE’s om tot besluitvorming te komen over concrete maatregelen voor het verlagen van het energiegebruik en de kosten ervan. De adviseurs helpen bij de opdrachtverlening door de VvE voor een Energieadvies en begeleiden het bestuur van de VvE bij de besluitvorming over de uitkomsten daarvan.
Voor deze adviesmogelijkheden kunt u contact opnemen met de helpdeks van het ELMG (085) 303 06 70 of de AdviesBrigade (06) 83 79 28 46, info@adviesbrigade.nl.

Lees meer over de achtergrond van verduurzaming en de rol van de AdviesBrigade voor VvE’-organisaties.