Home  /   Hoe zijn we georganiseerd?

De organisatie van de Stichting AdviesBrigade

De AdviesBrigade is ondergebracht in een onafhankelijke stichting. De stichting is op 12 januari 2015 opgericht onder de naam Stichting AdviesBrigade en geregistreerd onder nummer 62373463 bij de Kamer van Koophandel. Het fiscaal nummer van de stichting is: RSIN 8547.92.594.

De doelstelling van de stichting is:

(a) het geven van onafhankelijke adviezen en/of coachen van vrijwilligersorganisaties op professioneel niveau door de adviseurs van de Stichting AdviesBrigade;

(b) het ondersteunen van organisaties die met vrijwilligers (willen gaan) werken;

(c) het aanboren, verzilveren en versterken van maatschappelijke betrokkenheid van burgers;

(d) het ontwikkelen en innoveren van het vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid;

(e) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

(f) het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 5b lid 1 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (ANBI).

De AdviesBrigade houdt kantoor op:

Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem.
Telefoon: (06) 83 79 28 46 / (026) 312 79 73
E-mail: adviesbrigade@adviesbrigade.nl
Website: www.adviesbrigade.nl

De adviseurs van de AdviesBrigade vormen samen de Raad van Adviseurs.

De organisatorische werkzaamheden worden gedaan door een parttime bureaumanager en de overige taken zijn door de adviseurs onderling verdeeld. Uit hun midden hebben de adviseurs een driehoofdig bestuur aangewezen. Het bestuur wordt nu gevormd door:

Voorzitter: Marius Schoormans

Secretaris: Josee Briaire

Penningmeester: Henk Vermeulen

De adviseurs, leden van de raad van adviseurs en de bestuursleden, genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De bureaumanager ontvangt een beloning conform de CAO-Welzijn.

Voor meer informatie zie contactgegevens.

ANBI

Stichting AdviesBrigade is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dat houdt in dat geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft te worden afgedragen. En u (onder omstandigheden) fiscale aftrek kunt toepassen. 

anbi

ANBI-kenmerk (RSIN): 8547.92.594
Bankrekeningnr.: IBAN: NL78 RABO 0301 2386 50 t.n.v. Stichting AdviesBrigade te Arnhem

Hoe een advies aanvraag kan worden ingediend en hoe de AdviesBrigade werkt is beschreven in ‘De werkwijze van de AdviesBrigade’.

Met wie werken we samen?

’t Huuske

Ons Raadhuis – Velp

Vitanos

Theater Het Hof

ABC Taxus

DWS Arnhem

Stichting Rumah Impian Kita Arnhem

Nieuw Schoonoord Velp

De Tuinmaat

Vitale Verbindingen

Mountainbike Museum

Bijzonder in Arnhem

Stadscompagnie Arnhem

The Golden Oldies Shop

Changing Stories