Het team - AdviesBrigade
Home  /   Het team

Het team

De adviseurs zijn...

‘Oude rotten’ in het leidinggeven aan zakelijke, culturele of maatschappelijk georiënteerde organisaties. Ze hebben een lange loopbaan in bedrijfsleven of overheid achter de rug. Zij treden belangeloos op als tijdelijk adviseur.

 

Carol Werner

Carol was tot 2018 werkzaam als zelfstandig manager en adviseur in, en op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid.

Hij heeft een open stijl van aansturing, begeleiding en advisering. Daarbij realiseert hij draagvlak en resultaat door specifieke aandacht voor de rol van mensen en het belang van samenwerking binnen en tussen partijen.

René Roell

René is bioloog en milieudeskundige. Hij werkte als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en als adviseur op een milieu-adviesbureau. Momenteel is hij ontwerper en adviseur op het vlak van (sociale) permacultuur. Hij heeft een passie voor burgerparticipatie en groen en duurzaamheid en is zelf ook initiatiefnemer van diverse projecten. Advisering draait voor hem, naast allerlei praktische zaken, vooral om de bezieling van organisaties. Hoe geef je de samenwerking vleugels?

Josee Briaire

Josee heeft jarenlang gewerkt in leidinggevende posities in de kunstwereld, dienstverlening en onderwijs. Als andragoloog is ze altijd gericht op hoe mensen hun kracht kunnen inzetten ten behoeve van een groter geheel en vice versa. Zij was adviseur bij fusies, reorganisaties en  vervulde diverse bestuursfuncties.

Daniella Buis

Jarenlange ervaring als bestuurder in Jeugdzorg, Publieke Gezondheidszorg (GGD) en Ouderenzorg. Binnen deze functies meerdere veranderingsprocessen en fusies tot stand gebracht. Gedurende de laatste jaren van de carrière zelfstandig consultant voor patiëntenverenigingen. Zorgt voor verbinding tussen mensen onderling en tussen mensen en processen. Analytisch denker met aandacht voor tegenstellingen en dilemma’s. “Een dilemma kun je niet oplossen, maar wel leren hanteren”. Gooit graag een steen in de vijver met het doel verder te komen.

Marius Schoormans

Historicus met vele jaren ervaring in directie- en beleidsadviserende functies binnen Provincie en Gemeente. Leidde ingrijpende projecten op gebied van veiligheid, publieke gezondheid en maatschappelijke opvang. Jarenlange onderwijservaring.Marius heeft van jongs af zijn hart verpand aan de kwetsbaren in onze samenleving. Bekleedde daardoor vele en uiteenlopende vrijwilligers-functies.

John Wieland

Heeft zijn loopbaan volledig doorlopen bij een grote in Nederland gevestigde multinational, in vele functies zowel in binnen – als buitenland. Zijn werkervaring varieert van commercie en marketing tot besturen van een van de grootste vestigingen van de onderneming. Zijn kernkwaliteiten liggen op het gebied van visie-ontwikkeling en strategie alsmede het binden en verbinden van mensen met hun gezamenlijke doelen en ambities.

Henk Vermeulen

Jarenlange ervaring als bestuurder in de gezondheidszorg, zowel in- als extern bij middel grote en grote organisaties. Bedreven in het tot stand brengen en het begeleiden van fusies en veranderingsprocessen. Veel oog voor de menselijke maat gericht op inhoud en relatie. Fiscale-, financiële- en administratief- organisatorische achtergrond.

Leo van Beek

Leo’s laatste baan was die van voorzitter van groot een schoolbestuur voor Voortgezet Onderwijs in Arnhem e.o. Zijn kernkwaliteiten liggen vooral op het gebied van: koers van de organisatie structuur verbinden met de cultuur en de organisatie; koers ontwikkelen; structuur wijzigen; cultuur aanpassen; fusie en overdracht.

John Schreijer

Was lang bestuurder in het onderwijs. Beleid ontwikkelen en implementeren, sturen op resultaat en coaching zijn bekende items voor John. Op dit moment geeft hij onder andere college aan jonge schoolleiders over onderdelen van de bedrijfsvoering en over “de kunst van leidinggeven”.

Hilbert de Goede

Mede oprichter van de AdviesBrigade en adviseur werk en welzijn. Van jongs af zelf ook actief in vele vormen van vrijwilligerswerk als pionier, ontwikkelaar, coördinator, bestuurslid en adviseur van sociale projecten en vrijwilligersinitiatieven.

Rob Jansen

Opgeleid als planoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Spijkenisse en de gemeente Arnhem. Vervolgens directeur-bestuurder in de Volkshuisvesting in Arnhem met als laatste functie bestuursvoorzitter van Vivare. Veel ervaring met projectmanagement, wijk- en buurtbeheer, bewonersparticipatie, fusies, organisatie-ontwikkeling, bestuurlijke- en managementvraagstukken. Sinds eind 2009 gepensioneerd en daarna actief als bestuurslid in non-profitorganisaties in Arnhem. Vanaf 2012 adviseur van de AdviesBrigade.