Home  /   Realiseren nieuw verzamelgebouw

Begeleiden van het realiseren van een nieuw verzamelgebouw

In Dieren wilde het bestuur van de stichting Duynhuis in 2017 een vrijwilligersverzamelgebouw tot stand brengen. Overleg met De Dullertsstichting voor financiering van verwerving van grond en gebouw waren bij de start van de werkzaamheden van de AdviesBrigade al in een vergevorderd stadium. Het bestuur van de stichting was gericht op het beheer en de financiering van het gebouw. De toegevoegde waarde van het verzamelgebouw was gericht op samenwerking tussen de verschillende gebruikersgroepen van het gebouw. Het proces om de toegevoegde waarde tot stand te brengen was bij het bestuur niet in beeld. De rol van de AdviesBrigade was de toegevoegde waarde in beeld te brengen. Daarvoor hebben we de vrijwilligersorganisaties bijeengeroepen en hun ambities in kaart gebracht. De geëxpliciteerde en gezamenlijk toegevoegde waarde vergde vervolgens aansturing. Het bestuur van de stichting is voor deze taak door de AdviesBrigade ondersteund door begeleiding en coaching van het bestuur. Voorwaardenscheppend waren ook de contacten met de bestuurders en ambtenaren van de gemeente Rheden.

Zaterdag 28 oktober 2017 is het Duynhuis geopend.