Diagonaal - AdviesBrigade
Home  /   De Praktijk  /   Enkele voorbeelden van projecten  /   Diagonaal

Het project rondom Stichting Diagonaal

Oorsprong van het project:

De stichting Diagonaal is een stichting voor jonge mensen in opleiding die leren en werken in de wijk Presikhaaf. Diagonaal is ontstaan uit een samenwerking tussen ROC Rijn IJssel, Sportbedrijf Arnhem en Rijnstad. Diagonaal organiseert samen met buurtbewoners activiteiten op het gebied van sport, spel en ontmoeting. Ze onderzoekt wat bewoners belangrijk vinden en zet projecten op die de leefbaarheid en de samenhang in de wijk verbeteren.

Door Diagonaal is aan de adviesbrigade gevraagd advies te bieden bij het opzetten van de stichting als een zelfstandig buurtbedrijf dat actief is op het gebied van gezondheid, sport en welzijn met een heldere strategie om zich blijvend te profileren en te proportioneren (organisatorisch de goede maat hebben). Het gewenste resultaat is een strategisch beleidsplan met een plan van aanpak.

Onze werkwijze

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Per fase wordt een opdracht met plan van aanpak gemaakt. Het bestuur heeft gevraagd het eerste en tweede plan van aanpak uit te voeren. De eerste fase heeft bestaan uit een gespreksronde met door het bestuur van Diagonaal gevraagde interne en externe gesprekspartners. In de gesprekken is de huidige en gewenste status van Diagonaal besproken en dat heeft geleid tot een rapport met een beschrijving van de huidige (leerbedrijf) en gewenste situatie (buurbedrijf). In het rapport zijn de adviezen in de vorm van concrete verbetervoorstellen geformuleerd.

Een van de verbeterpunten was gericht op de rol en samenstelling van het bestuur respectievelijk de bestuurders. Het bestuur heeft het rapport overgenomen als ontwikkelingsrichting voor de Stichting Diagonaal. Het tweede plan van aanpak is gericht op het ontwikkelen van een profiel van het bestuur en de bestuurders. De adviesbrigade heeft ondersteuning geboden bij het zoeken en werven van de bestuurders. Deze worden ondersteund bij het invullen van hun rollen. Op dit moment (augustus 2013) bevindt het project zich nog in fase 2.

De derde fase zal bestaan uit het samen met het nieuwe bestuur vaststellen van een plan van aanpak dat gericht is op het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan met een uitwerking naar een businessplan voor het buurtbedrijf.