Circus "Poehaa" - AdviesBrigade
Home  /   De Praktijk  /   Enkele voorbeelden van projecten  /   Circus “Poehaa”

Het project Circus

De oorsprong van het project:

Bij de entree van de AdviesBrigade bleek dat het bestuur van Poehaa een aanvraag tot faillissement had ingediend waardoor er geen opdrachtgever beschikbaar was. Er was een levende wens op korte termijn het cursusonderdeel van circus Poehaa onder te brengen bij een andere instelling. Daardoor is strategieontwikkeling voor alle activiteiten van circus Poehaa niet van de grond is gekomen. 

Onze werkwijze

We hebben ons georiënteerd op Circus Poeha door middel van het bekijken van het aangereikte materiaal, de website en een intake gesprek. De daarop volgende bijeenkomsten zijn voorbereid door twee adviseurs. Hierbij lag de focus op het begeleiden van het keuzeproces tussen kunstbedrijf Arnhem en Atelier Velp voor het onderbrengen van het cursusaanbod. De begeleiding bestond uit het expliciet helpen bij het benoemen van de voor- en nadelen en de voorbereiding van de gesprekken met beide mogelijke partners. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

–          maak een lijst van vragen

–          wat zijn de kernvragen?

–          op basis van welke antwoorden neem je een beslissing?

–          wie voeren de gesprekken?

–          et cetera

Resultaten:

Circus Poehaa is erg tevreden met het resultaat, welke bestond uit het onderbrengen van de cursussen bij Atelier Velp. Uit de interne evaluatie van PoeHaa werden de volgende zaken over de inzet van  de AdviesBrigade genoemd:

De Brigade leverde een positieve en gewaardeerde bijdrage, waarbij de ogen werden geopend.  We zijn gestimuleerd om o.a.  pas op de plaats te maken, om vervolgens een aantal scenario’s uit te werken.  Daardoor werd Poehaa gedwongen goed na te denken met als gevolg dat zij een duidelijk richting hadden die ook goed aan anderen kon worden uitgelegd.