Wij zetten ons graag in voor... - AdviesBrigade
Home  /   Wij zetten ons graag in voor…

Wij zetten ons graag in voor...

  • Arnhemse maatschappelijke- of vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk, met soms een enkele beroepskracht, …
  • … die een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefkwaliteit in wijk en stad, en…
  • … die geen andere mogelijkheden of financiële middelen hebben om ondersteuning door reguliere of commerciële organisaties te laten uitvoeren.